Polityka prywatności - Testy i analizy produktów i usług

I. Definicje pojęć użytych w Polityce Prywatności:

 1. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
 3. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
 4. Użytkownik – podmiot korzystający z usług serwisu https://www.testproduktu.pl, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Użytkownikiem jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
 5. Administrator – rodzaj użytkownika mający pełne prawa do publikowania, edycji, kasowania wpisów, stron, komentarzy, tagów, kategorii, wybór skórki, instalacja wtyczek, zmiana ustawień, usunięcia całego serwisu itd.
 6. Subskrybent – rodzaj użytkownika (aktualnie opcja ta nie jest wdrożona). Nie ma żadnych praw administracyjnych. Jest typem subskrypcji. Otrzymuje informacje o nowych wpisach na stronie.

Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszej Polityki Prywatności przy uruchamianiu usługi, przy użyciu strony WWW lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Polityki Prywatności bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

II. Postanowienia ogólne.

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych a zarazem serwisu internetowego działającego pod domeną https://www.testproduktu.pl jest:

ITK z siedzibą przy ul. Zielonej 10/4, 84-360 Łeba,

NIP: 8411655652, REGON: 361081266

Serwis obsługuje, lub w jej imieniu jest obsługiwanych wiele witryn internetowych, spośród których wybrane umożliwiają rejestrację użytkowników lub przekazanie informacji osobistych. Rejestracja może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub promocji. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez Serwis oraz możliwości kontaktu w przypadku pytań lub wątpliwości w tym zakresie.

Wszelkie dane i informacje dot. użytkowników portalu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych a także innymi przepisami. Serwis jako administrator oraz właściciel portalu podjął działania zmierzające do ich ochrony, oraz do ochrony prywatności. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji danych o użytkownikach serwisu.

2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W związku z tym, że poprzez serwis https://www.testproduktu.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych:

2.1. Przedstawienie oferty naszych usług:

 1. Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
 2. Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie użytkownika, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2.2. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego

 1. Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
 2. Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie użytkownika, którego dane dotyczą).

2.3. Obsługa dokumentacji:

 1. Zakres danych: W celu wystawienia niezbędnego dokumentu księgowego, np. faktura wynikającego ze stosunku współpracy między serwisem https://www.testproduktu.pl, a podmiotem dla którego niezbędny dokument księgowy ma zostać wystawiony, dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, w przypadku osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub innych jednostek organizacyjnych – dodatkowo nazwę firmy, jej adres oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.
 2. Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie użytkownika, którego dane dotyczą, np. wystawienie faktury, umowy.

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę https://www.testproduktu.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

Podanie powyższych danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji świadczonych usług.

3.Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu https://www.testproduktu.pl, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

 • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
 • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
 • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),
 • Disqus (administrator cookies: Disqus Inc. z siedzibą w USA),

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated

Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

4. Udostępnianie danych

Dane osobowe zgromadzone przez serwis https://www.testproduktu.pl mogą być udostępnione:

a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.

c) dostawcom usług wymienionych w pkt II.3

d) hostingodawcy H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 782-262-21-68 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, zgodnie z umową o powierzaniu danych

e) UAB „MailerLite”, Paupio g. 28, LT-11341 Vilnius – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera. zgodnie z umową o powierzaniu danych

5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: kontakt@testproduktu.pl

Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

6. Bezpieczeństwo Państwa danych

Jako Administrator Danych Osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

a) Zobowiązujemy się do:

 • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób będących administratorami serwisu https://www.testproduktu.pl,
 • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
 • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
 • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami prawa.

b) Szyfrowanie danych

Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym.

7. Zgoda na przetwarzanie danych

Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez serwis https://www.testproduktu.pl wskazanych w Rozdziale II pkt 2 Polityki Prywatności, na potrzeby działań serwisu https://www.testproduktu.pl określonych w Rozdziale II pkt 2.

Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług przez serwis https://www.testproduktu.pl

8. Wyłączenie odpowiedzialności

Serwis https://www.testproduktu.pl jest serwisem zamieszczającym informacje dla każdego. Wyniki testów są subiektywną oceną serwisu https://www.testproduktu.pl i nie muszą być zgodne z przekonaniami użytkowników. Przedstawione działania nie muszą być jednakowo skuteczne dla użytkowników. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co jest zawarte w serwisie. Testy, posty, artykuły i poradniki powinny być szczegółowo analizowane, porównane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie. Informacje przedstawiane w serwisie https://www.testproduktu.pl są aktualne w momencie ich publikacji. Serwis https://www.testproduktu.pl nie bierze odpowiedzialności za:

 • późniejsze zmiany w funkcjonowaniu przedstawianych produktach i usługach przez ich właścicieli,
 • powstanie szkody w wyniku wadliwego działania sprzętu i/lub oprogramowania użytkowników,
 • osiąganie innych wyników np. finansowych przez użytkowników w wyniku korzystania z rozwiązań prezentowanych w serwisie.

Serwis https://www.testproduktu.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając jakiekolwiek pieniądze. Przykłada się dużą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie można odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

W serwisie https://www.testproduktu.pl są zamieszczone odnośniki – linki do innych stron. Serwis https://www.testproduktu.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania i postępowania w ochronie prywatności na tych stronach. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności po przejściu na te strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie serwisu https://www.testproduktu.pl

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Serwis https://www.testproduktu.pl świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Użytkownika.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych serwisu https://www.testproduktu.pl następujących treści:
 • Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych serwisu https://www.testproduktu.pl lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Serwis https://www.testproduktu.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.
 2. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, serwis https://www.testproduktu.pl ma prawo do czasowego  zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 3. Serwis https://www.testproduktu.pl zapewnia Użytkownikom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Użytkowników tylko w obrębie systemu teleinformatycznego serwisu https://www.testproduktu.pl i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
 4. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez serwis https://www.testproduktu.pl tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Użytkownikom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego serwisu https://www.testproduktu.pl
 5. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez serwis https://www.testproduktu.pl oraz do informacji, których wymóg dostarczania Użytkownikom wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, serwis https://www.testproduktu.pl będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.

2. Usługa Newsletter.

 1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane.
 2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
 3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
 4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.
 5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podane imię oraz adres e-mail, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.
 6. W celu zawarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
 • wypełnienia formularza Newsletter
 • zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w zbiorze Newsletter w celu przesyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego
 • wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 • wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
 1. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 2. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 3. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 10 (poniżej)
 4. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „wypisz się”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.
 5. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

IV. Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

Regulamin jest specyficznym dokumentem określającym pewne prawa i obowiązki Użytkowników serwisu którego dotyczą.

Jak to wygląda tutaj?:

 • komentarze są dla wszystkich a więc żyj i pozwól żyć innym
 • komentuj tak aby nie obrażać innych (my tego nie robimy)
 • nie używaj wulgaryzmów ani nie maskuj ich w **** i innych znakach
 • treści rasistowskie, o podłożu erotycznym czy religijnym są niedozwolone
 • brak kultury, złośliwość, obrażanie administratora lub innych użytkowników serwisu też jest niedozwolone
 • to nie jest miejsce na kłótnie (takie miejsca w sieci na pewno sobie znajdziesz)
 • chcesz umieścić linka do swojej strony w komentarzu? – możemy się na to zgodzić ale najpierw prosimy o wiadomość na priv z pokazaniem jaką stronę chcesz linkować i dlaczego? – zawsze można się porozumieć – w innym przypadku prosimy nie umieszczać linków reklamujących własne serwisy !!
 • oświadczamy, że kopiowanie, powielanie, cytowanie wpisów i komentarzy bez uzyskania naszej zgody i podania linku do naszego serwisu jako do źródła informacji traktujemy jako kradzież
 • oświadczamy również, że kopiowanie, powielanie, cytowanie udostępnianych darmowych i płatnych materiałów (tj. raportów, wpisów, kursów, szkoleń w każdej formie) bez uzyskania naszej zgody i podania linku do naszego serwisu jako do źródła informacji także traktujemy jako kradzież
 • inaczej traktowane jest zalinkowanie danego wpisu w innym miejscu w sieci, będzie nam miło i będziemy wdzięczni
 • chcesz wyrazić swoją opinię? proszę bardzo ale patrz powyższe !!

§2. Postanowienia końcowe

Nie zamierzamy nikomu zawadzać, a chcemy aby użytkownicy czuli się tutaj swobodnie. Jeśli zadbamy o to wspólnie wówczas serwis ten będzie miał sens. Dlatego uprzejmie prosimy o uszanowanie panujących reguł komentowania w serwisie jak i fanpage.

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Użytkowników serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, dostępna na stronach Serwisu https://www.testproduktu.pl